Ewa Wojtowicz-Presz

Senior Manager w Zespole Zarządzania Ryzykiem Technologicznym, PwC Polska

Ewa jest Starszym Menedżerem w zespole Zarządzania Ryzykiem Technologicznym w PwC w Warszawie. Ma ponad 10 lat doświadczenia w obszarze usług audytowych i doradczych, głównie dla klientów z sektora finansowego. Brała udział w projektach dla dużych instytucji finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Ewa jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiowała na kierunku Informatyka. Posiada uprawnienia Audytora Systemów Informatycznych (CISA) oraz Audytora Wewnętrznego (CIA). Ewa specjalizuje się w audytach i przeglądach bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w obszarze IT (także w ramach audytów SoX). Prowadziła wiele projektów dotyczących analizy zgodności środowiska IT z obowiązującymi regulacjami prawnymi, głównie dla spółek z sektora finansowego. Ewa brała także udział w pracach doradczych, gdzie dokonywała oceny dojrzałości środowiska IT oraz planowała transformację i optymalizację procesów IT w celu zwiększania ich efektywności. Była zaangażowana w prace dotyczące projektowania obszaru IT dla powstających na polskim rynku banków, których celem było zapewnienie efektywności procesów oraz ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Ewa ma również doświadczenie w wykonywaniu projektów Due Diligence obejmujących kompleksową analizę ryzyka oraz modelu zarządzania w obszarze IT.

Dora Forum 2024

5-6.10.2024r.

www.doraforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.