Jarosław Stasiak

Wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, mBank

Manager zarządzający zespołem Cyber Security w jednym z największych polskich banków skupionych na dostarczaniu usług z wykorzystaniem najnowszych technologii i elektronicznych kanałów dostępu. Od 25 lat związany z sektorem bankowym, w tym od 17 lat w obszarze security. Ekspert w takich dziedzinach jak zarządzanie i strategia bezpieczeństwa, zarządzanie cyber ryzykiem, architektura cyberbezpieczeństwa, monitorowanie i reagowanie na incydenty, przeciwdziałanie cyberprzestępczości, Threat Intelligence i Threat Hunting. Z sukcesem stworzył i aktualnie nadzoruje wewnętrzny zespół Security Operations Center mBanku oraz CERT współpracujący w ramach międzynarodowej organizacji Trusted Introducer. Brał udział w projektowaniu i wdrożeniu wielu systemów, rozwiązań technicznych i procesów wspierających monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczną obronę przed atakami. Posiada doświadczenie we wdrażaniu SZBI zgodnego z ISO27001. Koordynator z ramienia banku w zakresie działań związanych ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa w sektorze finansowym, biorąc udział w pracach Forum Threat Intelligence przy Związku Banków Polskich.

Dora Forum 2024

23-24.10.2024r.

www.doraforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl