Paweł Dygas

Head of Risk Management & Data Protection Officer, UNIQA

Członek Zarządu (CRO) UNIQA TFI S.A., Dyrektor Departamentu Kontroli, Bezpieczeństwa, Ryzyka i Antyfraudu (KoBRA) UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A.. Paweł jest z wykształcenia matematykiem. Na poziomie strategicznym zarządza ryzykiem, bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej w UNIQA w Polsce. Karierę rozpoczął w 2008 od analizowania ryzyka w departamencie zarządzania aktywami, następnie wyznaczał wymogi kapitałowe i budował modele wewnętrzne w spółkach ubezpieczeniowych w Polsce i Austrii. Od 2015 roku tworzy i inspiruje do działania zespoły: bezpieczeństwa i cyber-bezpieczeństwa, ryzyka, kontroli wewnętrznej, reasekuracji, ochrony danych osobowych i antyfraudu.
Paweł pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Zarządzania Ryzkiem w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, z jej ramienia został też oddelegowany jako Członek Grupy Roboczej Solvency II w Insurance Europe. Obok pracy w branży finansowej Paweł wykłada na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi przedmioty Zarządzanie Ryzykiem Zakładu Ubezpieczeń i Modelowanie Aktuarialne. Udziela się też społecznie jako prezes Fundacji Pi, której celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży poprzez naukę matematyki.

Dora Forum 2024

23-24.10.2024r.

www.doraforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl