Rafał Rudzki

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, KDPW

Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), nadzorując obszary zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania. W latach 2005-2010, jako specjalista ds. ryzyka w KDPW, uczestniczył w budowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. W latach 1997-2004 Rafał Rudzki pracował w Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. (obecnie Trigon Dom Maklerski S.A.), gdzie pełnił funkcję maklera papierów wartościowych oraz maklera giełdowego, a następnie dyrektora oddziału w Warszawie. Rafał Rudzki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dora Forum 2024

23-24.10.2024r.

www.doraforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl