Tomasz Sadowski

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, ZUS

Manager od ponad 20 lat czynnie działający w obszarze cyberbezpieczeństwa i zasobów sieciowych. Posiadam wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za utrzymanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w organizacjach. Ekspert w dziedzinie wzmacniania odporności dużych organizacji poprzez zarządzanie obszarami szczególnie narażonymi na ryzyko. Posiadam znajomość polskich i międzynarodowych standardów, regulacji oraz praktyk w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Swoją wiedzę w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem rozwijałem w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Cybernetyki uzyskując dyplom MBA - Cybersecurity Managment oraz w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni gdzie uzyskałem dyplom EMBA w zakresie cyberbezpieczeństwa.
W chwili obecnej wykształcenie poszerzam nadal w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na studiach DBA – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi.

Dora Forum 2024

23-24.10.2024r.

www.doraforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl