Krzysztof Szczepański

CSO, KIR

Z bezpieczeństwem związany prawie 20 lat, wczesnej pracował w działach IT zajmując się rozwojem narzędzi i wsparciem biznesu. Połączenie doświadczeń w perspektywie IT oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozwala na ukierunkowanie działań na osiągnięcie konkretnych oczekiwanych efektów dla przedsiębiorstwa. Wyznaje zasadę, że bezpieczeństwo to nie kompromis – albo jest albo go nie ma – ważne jest by było adekwatne do zagrożeń. W ramach swoich działań zawodowych integruje obszar: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa oraz ciągłości działania. Krzysztof jest zwolennikiem wykorzystania synergii w działaniach IT i bezpieczeństwa. Swoje doświadczenie wykorzystywał w spółkach sektora publicznego i finansowego. Uważa, że w ramach zapewnienia bezpieczeństwa nie ma konkurencji między podmiotami, a wymiana wiedzy i doświadczeń jest kluczowa dla skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom.

Dora Forum 2024

23-24.10.2024r.

www.doraforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl